ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΤΑΕ ΚΒΟ ΝΤΟ
Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης για το μάθημα ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΤΑΕ ΚΒΟ ΝΤΟ (80ΤΚ480) του τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού


Πρόκειται για ερωτηματολόγιο ελεγχόμενης πρόσβασης. Θα χρειαστείτε ένα έγκυρο κουπόνι για να συμμετέχετε.
Σε περίπτωση που σας έχει χορηγηθεί ένα κουπόνι, καταχωρήστε το στο παρακάτω πλαίσιο και πατήστε το πλήκτρο 'Συνέχεια'.