ΟΜΑΔΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης για το μάθημα ΟΜΑΔΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ (80ΠΟ479) του τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού


Πρόκειται για ερωτηματολόγιο ελεγχόμενης πρόσβασης. Θα χρειαστείτε ένα έγκυρο κουπόνι για να συμμετέχετε.
Σε περίπτωση που σας έχει χορηγηθεί ένα κουπόνι, καταχωρήστε το στο παρακάτω πλαίσιο και πατήστε το πλήκτρο 'Συνέχεια'.