ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ
Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης για το μάθημα ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ (80ΚΑ185) του τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού


Πρόκειται για ερωτηματολόγιο ελεγχόμενης πρόσβασης. Θα χρειαστείτε ένα έγκυρο κουπόνι για να συμμετέχετε.
Σε περίπτωση που σας έχει χορηγηθεί ένα κουπόνι, καταχωρήστε το στο παρακάτω πλαίσιο και πατήστε το πλήκτρο 'Συνέχεια'.